top of page

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC - TÀI LIỆU

Đơn đăng ký học

Học viên có thể tải về đơn đăng ký học, in ra, điền thông tin vào mẫu, sau đó có thể nộp lại trực tiếp cho trường hoặc gởi email về địa chỉ tanyasibsvn@gmail.com.

Ngoài ra, học viên cũng có thể điền đơn trực tiếp trên phone, tablet, hoặc máy tính sử dụng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Vui lòng xem video hướng dẫn ở bên dưới.

Hướng dẫn điền đơn đăng ký học trực tiếp trên phone, tablet, và máy tính

Thông tin về F1 Visa

bottom of page