top of page

Esthetics/Facial - Thẩm mỹ/Chăm sóc da (600 giờ)

Đây là khóa học dành cho người đi định cư Mỹ và được giảng dạy theo tiêu chuẩn của Mỹ. Giờ học của học viên ở Việt Nam sẽ được chuyển đổi sang Mỹ. Học viên sẽ không cần đi học lại và có thể đăng ký thi lấy bằng ngay sau khi đến Mỹ.
Học phí: $4600

CÁC MÔN HỌC CHO LỚP THẨM MỸ/CHĂM SÓC DA

Theo quy định của tiểu bang Oregon, khóa học Thẩm mỹ/Chăm sóc da cần ít nhất 600 giờ để đủ điều kiện đăng ký thi lý thuyết tại Hội Đồng Quản Lý Thẩm Mỹ của tiểu bang Oregon.

MÔN HỌC

OREGON LAW & RULES
LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA TIỂU BANG OREGON - 2O GIỜ

MÔN HỌC

CAREER DEVELOPMENT
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP - 20 GIỜ

MÔN HỌC

THẨM MỸ/CHĂM SÓC DA

- Anatomy and Physiology - Lý thuyết về Thẩm Mỹ/Chăm sóc da - 18 giờ

- Microbiology - Vi Trùng Học- 4 giờ

- Esthetic Services - Các Dịch Vụ Thẩm Mỹ/Chăm Sóc Da

 • Skincare Procedures and Services - Liệu Trình Chăm Sóc Da và Các Dịch Vụ  - 280 giờ

  • Facials - Chăm sóc da mặt

  • Exfoliants - Tẩy tế bào chết

  • Microdermabrasion - Mài da vi điểm

  • Light Therapy - Liệu pháp ánh sáng

  • Chemical Treatments - Phương pháp điều trị bắng hóa chất

  • Electrotherapy - Điện xung trị liệu

  • Body Treatments - Điều trị cơ thể

 • Facial Makeup - Trang điểm - 40 giờ

  • Eyelash Extension - Nối mi​

  • Lash perm - Uốn mi

  • Eyebrow Tint/Perm - Nhuộm/Uốn lông mày

 • Hair Removal - Triệt lông

- Implements/Tools/Equipment - 15 giờ

- Product Knowledge/Chemistry - Kiến Thức về Sản Phẩm/Hóa Học - 17 giờ

- Safe Usage, Saftey Devices & Federal Regulations and Standards - An Toàn Sử Dụng, Thiết Bị Bảo Vệ & Các Quy Tắc và Tiêu Chuẩn Liên Bang - 10 giờ

bottom of page