top of page

Cosmetic Tattoo - Xăm Thẩm Mỹ (360 giờ)

Đây là khóa học dành cho người đi định cư Mỹ và được giảng dạy theo tiêu chuẩn của Mỹ. Giờ học của học viên ở Việt Nam sẽ được chuyển đổi sang Mỹ. Học viên sẽ không cần đi học lại và có thể đăng ký thi lấy bằng ngay sau khi đến Mỹ.
Học phí: $8665

Cosmetic Tattoo Theory Table.png
bottom of page