top of page

Ghi danh


Thủ tục nhập học được thực hiện sau khi tất cả các thông tin cần thiết đã được văn phòng tuyển sinh chấp nhận và sau đó là một cuộc phỏng vấn. Trường trung học có thể được nộp trong quá trình tuyển sinh nhưng phải có trong hồ sơ trước kỳ thi hội đồng tiểu bang. Nếu không có thông tin được yêu cầu, quá trình đăng ký sẽ dừng lại cho đến khi tất cả thông tin được yêu cầu đã được gửi. Khi học sinh được nhận vào trường, cần phải có “Hợp đồng tuyển sinh” do học sinh và Giám đốc nhà trường ký. Thỏa thuận này sẽ liệt kê chương trình học và các yêu cầu để hoàn thành khóa học. Xem văn phòng quản trị để biết lịch học và học phí hiện tại.

Chúng tôi khuyến nghị sinh viên nên đăng ký và thanh toán khoản phí không hoàn lại $150 trước khi chương trình bắt đầu để đảm bảo có một suất tham gia lớp học.

Hướng dẫn ghi danh lại

Các cựu sinh viên muốn đăng ký lại vào trường phải liên hệ với chủ sở hữu trường để bắt đầu quá trình đăng ký lại. Chủ trường sẽ liên hệ với người hướng dẫn thích hợp của lớp để điều tra lý do học sinh trước đó đã rút lui hoặc bị đuổi khỏi trường.

Nếu học sinh cũ đủ điều kiện đăng ký lại thì nhà trường sẽ thông báo cho học sinh đó qua thư.

Bất kỳ cựu học sinh nào đăng ký lại có thể phải chịu phí hủy $150 trước khi đủ điều kiện quay lại trường.

  1. Trong trường hợp học sinh bị bệnh hoặc tai nạn tàn tật, người thân trong gia đình qua đời hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của học sinh, nhà trường sẽ đưa ra giải pháp giải quyết công bằng và hợp lý.

  2. Nếu trường đóng cửa vĩnh viễn và không còn hướng dẫn sau khi học sinh đã đăng ký, học sinh sẽ được hoàn trả học phí theo tỷ lệ.

  3. Nếu một khóa học bị hủy sau khi học sinh đăng ký, nhà trường có quyền hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả hoặc sắp xếp lại khóa học.

  4. Học sinh có thể yêu cầu nghỉ học bằng văn bản. Tham khảo Danh mục trường học để biết thêm thông tin hoặc quầy lễ tân.

bottom of page