top of page

Hiệu trưởng

Trường thẩm mỹ Tanya’s Beauty được thành lập vào năm 2015, do Tanya Nguyễn sở hữu và điều hành. Cô Nguyễn đã làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực thẩm mỹ và trang điểm vĩnh viễn trong hơn 12 năm và là chuyên gia cao về vô số kỹ năng dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp.

 

Cô Nguyễn tự hào cung cấp cho học viên của mình những thông tin và kỹ thuật cập nhật nhất từ ngành làm đẹp ngày càng phát triển. Dù trọng tâm hay kế hoạch của bạn là gì trong việc chọn lĩnh vực này làm định hướng nghề nghiệp, Trường Thẩm mỹ Tanya sẽ cung cấp cho bạn nền tảng hàng đầu để đạt được thành công. Với tư cách là chủ sở hữu và giám đốc của Tanya's Beauty School, cô Nguyễn chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi khía cạnh của trường, giảng viên và nhân viên cũng như quá trình đào tạo và tiến bộ của mỗi học sinh. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc có câu hỏi chưa được giải đáp về chương trình, lớp học hoặc các khía cạnh khác trong quá trình học tập của bạn, vui lòng yêu cầu một cuộc hẹn để thảo luận mối quan ngại của bạn với cô Nguyên.

bottom of page