top of page

Thẩm mỹ nâng cao (600 giờ)

Yêu cầu đăng ký:
- 18+ tuổi
- Bằng tốt nghiệp THPT/GED

Học phí chương trình:
- Phí xét tuyển: TBA
- Phí đăng ký: TBA
- Học phí & Vật tư: TBA
- Tổng cộng: TBA

Tùy chọn kế hoạch thanh toán:
- Tùy chọn kế hoạch thanh toán có sẵn. Vui lòng liên hệ với trường để biết thêm thông tin.

- Thanh toán được chấp nhận là tiền mặt, séc, thẻ tín dụng (sẽ áp dụng phí 3%).

bottom of page