top of page

Yêu cầu đăng ký và nhập học


Trường Thẩm mỹ Tanya chào đón bất kỳ ai muốn theo đuổi chương trình thẩm mỹ hoặc xăm hình thẩm mỹ của chúng tôi với các yêu cầu sau:

Nhà trường yêu cầu người nộp đơn vào trường thẩm mỹ hoặc trường xăm thẩm mỹ phải:

  1. Ít nhất 18 tuổi và có giấy tờ chứng minh

  2. Có bằng tốt nghiệp trung học, G.E.D hoặc Bằng tốt nghiệp trường học tại nhà được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ phê duyệt. (Bằng tốt nghiệp THPT nước ngoài phải tương đương với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, phí dịch vụ 85$).

  3. Gửi đơn đăng ký

  4. Lên lịch phỏng vấn và tham quan cơ sở vật chất của trường

  5. Gửi hồ sơ đăng ký đã điền đầy đủ và có chữ ký sau khi có thông báo chấp nhận


Thông báo tiếp nhận trường:


Nhân viên của trường sẽ thông báo cho sinh viên về quy trình đăng ký của họ trong vòng 3-5 ngày làm việc qua thư hoặc điện thoại. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà trường từ chối nhập học đối với bất kỳ người nộp đơn nào, họ sẽ được thông báo bằng văn bản về việc từ chối và lý do từ chối trong vòng 2 tuần qua thư. Bất kỳ người nộp đơn nào bị từ chối nhập học sẽ có thể nộp đơn lại bất cứ lúc nào khi họ có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của trường.


Bằng chứng hoàn thành chương trình trung học hoặc GED và thẻ căn cước hợp lệ:

 

  • Bản sao bằng tốt nghiệp trung học hoặc bảng điểm trung học chính thức

  • Chứng chỉ GED hoặc thẻ bỏ túi

  • Kết quả kiểm tra GED có chữ ký từ địa điểm kiểm tra cho thấy điểm đậu

  • Giấy phép lái xe, thẻ căn cước có ảnh của tiểu bang, hộ chiếu, thẻ căn cước quân đội, giấy khai sinh hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài

  • Bất kỳ ai quan tâm đến trường nhưng không thể đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh đều được khuyến khích nộp đơn lại khi họ có thể đáp ứng các yêu cầu này.


Phí nhập học: Có một khoản phí đăng ký $ 150 để điền đơn. Không có phí khác để đăng ký.

Xin lưu ý: Khám sức khỏe/khám sức khỏe, bao gồm sàng lọc ma túy, không bắt buộc khi đăng ký.

bottom of page